FNR JUHEND

1. Friday Night Runi (edaspidi: FNR) korraldab MTÜ Klubi Tartu Maraton

2. FNR distantsi pikkusega u 4 km (täpne distantsi pikkus 3,6 km) toimub 06.10 2023.

3. FNR ei ole võistlus, st võitjaid ei selgitata. Raja võib läbida kas ajavõtuga või ajavõtuta. Ajavõtuga distantsil on ka üks vaheajavõtu punkt

4. Raja läbimiseks on aega 45 minutit. Finiš suletakse kell 21.45. Ajalimiidi ületajad loetakse katkestajateks ja nende tulemust ei kajastata lõpuprotokollis.

5. Rada kulgeb Tartu linna tänavatel, mis on osaliselt liikluseks avatud. Ohutuse huvides peavad osavõtjad täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest ja liikluse korraldajate märguannetest.

6. Osavõtt üritusest toimub omal riisikol. Soovitav on omada õnnetusjuhtumi- ja/või tervisekindlustust. Korraldaja ei vastuta osavõtjale tekkinud tervisekahjude ja isikliku vara purunemise või kadumise eest.

7. Osaleda saavad kõik soovijad, kes on tasunud osavõtutasu.

8. Registreerimine toimub:

koduleheküljel www.tartumaraton.ee või www.nightrun.ee kuni 06.10 kell 17.00

Tartu raekoja platsil 06.10 kell 12.00-20.00.

9. Osavõtutasud 

10. Ümberregistreerimine toimub kuni 05.10 www.tartumaraton.ee iseteeninduskeskkonnas, 30.09 võistluskeskuses kohapeal. Vale nime all startinud osavõtjad diskvalifitseeritakse. Kaotatud või maha unustatud stardinumbri asendamisel tuleb tasuda 5 €

11. Stardimaterjalide väljastamine toimub Tartus Raekoja platsil 06.10 kell 12.00-20.30.

12. Osavõtutasu sisaldab: tähistatud rada, stardinumber, ajavõtt (ainult korrektselt paigaldatud ajavõtukiibi olemasolul stardist finišini), teenindus finišis, vajadusel meditsiiniabi.

13. Ajavõtt toimub stardinumbri ja elektroonilise ajavõtukiibi alusel. Ajavõtuga jooksule registreerunutel on kiip kinnitatud stardinumbri tagaküljele, ajavõtuta jooksu stardinumbritel kiipi ei ole. Kiipi pole lubatud eemaldada ega mingil muul moel kahjustada (nt kokku murda). Kiip on ühekordse kasutusega, seda pole vaja korraldajatele tagastada. Stardinumber peab olema kinnitatud rinnale ja olema nähtav kogu distantsi vältel. Stardinumbri suurust ja kuju ei ole lubatud muuta.

14. Meditsiiniteenistust korraldab Eesti Päästemeeskond koos SA-ga Tartu Kiirabi ja EPR Tartumaa Seltsiga. Informatsioon abivajajate kohta tuleb edastada hädaabinumbril 112.

15. Registreerimisega üritusele kinnitab osavõtja nõusolekut juhendiga ja lubada kasutada endast ürituse ajal tehtud fotosid ja filmimaterjali ürituse propageerimiseks.

16. Registreerimisega üritusele kinnitab osavõtja nõusolekut Klubi Tartu Maraton isikuandmete töötlemise põhimõtetega, mis on kättesaadavad siit.